ديوانگى عاشق خوبان ز باده است<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

مستى عاشقان خدا از سبوى ماست

ما عاشقان ز قله كوه هدايتيم

روح‏الامين به "سدره" پى جستجوى ماست

گلشن كنيد ميكده رااى قلندران

طير بهشت مى‏زده در گفتگوى ماست

با مطربان بگو كه طرب را فزون كنند

دست گداى صومعه بالا به سوى ماست

/ 0 نظر / 8 بازدید